مشخصات عمومی


نام شرکت :

گسترش ارتباطات پویا

نام مدیرعامل : مهدی مجیدی
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : info@gep.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۸۶/۷/۷


شرح مختصر فعالیت ها


شبکه (خدمات و پشتیبانی و فروش)


محل فعالیت

: عنوان محل
021-44633083 : تلفن
021-44633083 : فکس
تهران، شهرک اکباتان، فاز1، بلوکB2، ورودی2، طبقه7، پلاک47


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه