مشخصات عمومی


نام شرکت :

پی ارتباط غرب

نام مدیرعامل : سعید امینی
تلفن : 021-44304056, 0912-3850742
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021-44304056
وبسایت :
پست الکترونیک :
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۵


شرح مختصر فعالیت ها


توسعه ارتباط و خطوط انتقال، پیمانکاری و مشاوره


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021-44304056, 0912-3850742 : تلفن
021-44304056 : فکس
تهران، شهرزیبا، خیابان کانون، بلوک16، وروردی3


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه