مشخصات عمومی


نام شرکت :

آلفا افزار

نام مدیرعامل : امیر محسن حشمتی
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : office@alphaafzar.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۲/۶/۲۴


شرح مختصر فعالیت ها


طراحی و توسعه بسته های نرم افزار آرشیوان و آلفاکاران - آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد - اتوماسیون اداری - مدیریت و کنترل پروژه های عمرانی - خدمات مهندسی و آرشیو - پشتیبانی و آموزش لیسانس اصلی بسته های نرم افزار مهندسی. Software Development AlphaKaran & Arshivan Software Package - Electronic Document Management and Archiving - Office Automation - Engineering Software Licenses.


محل فعالیت

: عنوان محل
021-88825260 ,88301630 , 88821109 : تلفن
021-88839419 : فکس
تهران، میدان هفت تیر، ابتدای بزرگراه مدرس، نبش زهره، شماره 59


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه