مشخصات عمومی


نام شرکت :

دفتر خدمات ارتباطی شیرینو

نام مدیرعامل : ایوب ایدانی
تلفن : 0772- 7292900, 7292908
بهترین ساعات تماس :
فکس : 0772- 7292900
وبسایت :
پست الکترونیک : idanishirino@yahoo.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۵


شرح مختصر فعالیت ها


پست، پست بانک، مخابرات........کارهای ویه ومنحصر به فرد:انجام حواله به کلیه کارتهای شتاب-انجام حواله ساتنا با تامامی بانکها ی دولتی..پرداخت وجه کارت خوان با کامزد طبق بانک مرکزی.....نمایندگی مجاز ایرانسل..پخش عمده کلیه کارتهای شارز


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0772- 7292900, 7292908 : تلفن
0772- 7292900 : فکس
کنگان، شیرینو، خیابان اصلی خدمات ارتباطی


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه