مشخصات عمومی


نام شرکت :

مهندسی سیستمهای ناظر افرازان

نام مدیرعامل : غلامحسین نسبیان
تلفن : 021- 88691377- 8
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021- 88691376
وبسایت : www.nazerfarzan.com
پست الکترونیک : info@nazerfarzan.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۶


شرح مختصر فعالیت ها


، (QELM) Quad External Leased Modem ،سیستم مونیتورینگ و کنترل مخابراتی، سیستم مونیتورینگ و کنترل صنعتی


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021- 88691377- 8 : تلفن
021- 88691376 : فکس
تهران، خیابان سعادت آباد، خیابان 26 غربی، پلاک 31، واحد11، کدپستی1997968435


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه