مشخصات عمومی


نام شرکت :

خدمات ارتباطی شقایق گنبد

نام مدیرعامل : عبدالکریم سارانی مقدم
تلفن : 0172- 2454700
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : golestan_eslamabad@yahoo.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۵


شرح مختصر فعالیت ها


ICT روستایی،‌ خدمات پست بانک، پست و مخابرات


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0172- 2454700 : تلفن
: فکس
گلستان، گنبد کاووس، روستای اسلام آباد فجر


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه