مشخصات عمومی


نام شرکت :

گسترش رایانه اورین

نام مدیرعامل : حمید عالی زاده
تلفن : 0461-2236208
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : smspascal@yahoo.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۵/۳/۸


شرح مختصر فعالیت ها


خدمات اینترنتی و نرم افزاری و سخت افزاری


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0461-2236208 : تلفن
: فکس
خوی، خیابان امام، کوچه میرزا حسنی، بن بست میرزا حسنی 3


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه