مشخصات عمومی


نام شرکت :

مهندسی خدماتی اکباتان شهر البرز

نام مدیرعامل : مسعود داودی
تلفن : 0261- 2822602
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : masoud_viki@yahoo.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۵


شرح مختصر فعالیت ها


پیمانکار شهرداری کرج و اداره کل پست استان البرز


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0261- 2822602 : تلفن
: فکس
کرج، بلوار ذوب آهن، خیابان قلمستان، پاساژ قائم، طبقه 2


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه