مشخصات عمومی


نام شرکت :

دفتر خدمات ارتباطی کد 72161061

نام مدیرعامل : الهه خسروی
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : alahehkhosravi@yahoo.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۵


شرح مختصر فعالیت ها


پست، واحد ارتباط سیار، تلفن ثابت


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021- 33605779 : تلفن
: فکس
کیانشهر، خیابان ابراهیمی، خیابان بشیر سلیمی، پلاک 87


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه