مشخصات عمومی


نام شرکت :

آزمون صنعت آروین

نام مدیرعامل : علی معصومی
تلفن : 021-44360051-2
بهترین ساعات تماس :
فکس : 44360053
وبسایت : WWW.asarvin.com
پست الکترونیک : info@asarvin.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۷/۲/۱۹


شرح مختصر فعالیت ها


تجهیزات کنترل و مانیتورینگ


محل فعالیت

آیت اله کاشانی : عنوان محل
: تلفن
: فکس
آیت اله کاشانی


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه