مشخصات عمومی


نام شرکت :

آذران ماشین

نام مدیرعامل : نورالدین رزاقی
تلفن : 041-34216400-2
بهترین ساعات تماس :
فکس : 041-34216407-8
وبسایت : www.azaranmachine.com
پست الکترونیک : azaranmachine7@gmail.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۵


شرح مختصر فعالیت ها


لیفت تراک ، باطری ،بازرگانی خارجی


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
041-34216400-2 : تلفن
041-34216407-8 : فکس
تبریز ،شهرک فناوری خودرو


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه