مشخصات عمومی


نام شرکت :

آرمان صنعت ویرا

نام مدیرعامل : آقای بابک فرحی فر
تلفن : 88015436-8
بهترین ساعات تماس :
فکس : 88014633
وبسایت : www.vira-co.com
پست الکترونیک : info@vira-co.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۷/۲/۱۹


شرح مختصر فعالیت ها


اتوماسیون


محل فعالیت

ابتدای امیر آباد شمالی : عنوان محل
: تلفن
: فکس


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه