مشخصات عمومی


نام شرکت :

آرمان صنعت توازن

نام مدیرعامل : محمد رضا اصفهانی
تلفن : 021- 44492396
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021- 44492396
وبسایت :
پست الکترونیک :
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۸


شرح مختصر فعالیت ها


انجام مطالعات میدانی در زمینه نظامهای مدیریت نوین و تعالی سازمانی ، همچنین بهبود عملکرد سازمانها با رویکرد متمرکز به محیط زیست ، ارائه خدمات مشاوره و آموزش و برگزاری قسمت های علمی و تخصصی در چارچوب خدمات مشاوره مدیریت بویژه با تکیه بر قابلیت های این موسسه در زمینه ارزیابی پویایی سازمانی


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021- 44492396 : تلفن
021- 44492396 : فکس
تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، خیابان شهید فرشی مقدم (شانزدهم)، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه