مشخصات عمومی


نام شرکت :

آریا ابزاردقیق پیشرو

نام مدیرعامل : آقای علیرضااسلامی
تلفن : 47285000
بهترین ساعات تماس :
فکس : 47285001
وبسایت : www.aryainstrument.com
پست الکترونیک : info@aryainstrument.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۷/۲/۱۹


شرح مختصر فعالیت ها


ابزاردقیق


محل فعالیت

تهران-بزرگراه همت غرب : عنوان محل
: تلفن
: فکس
تهران-بزرگراه همت غرب


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه