مشخصات عمومی


نام شرکت :

آساک افضل قوچان

نام مدیرعامل : احمد تقی زاده امیر آبادی
تلفن : 0581- 2225225, 09155810863
بهترین ساعات تماس :
فکس : 0581- 2225225
وبسایت :
پست الکترونیک : taghizadehahmad@yahoo.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۵


شرح مختصر فعالیت ها


پیمانکاری شرکت مخابرات


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0581- 2225225, 09155810863 : تلفن
0581- 2225225 : فکس
قوچان، خیابان مدرس، خیابان آزادگان، پلاک 9


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه