زمینه فعالیت

عنوان
شبکه


سوابق اجرایی

اجرای شبکه دیتا سنتر جیحون : نام پروژه
1394 : تاریخ
بانک ملت : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

اجرای شبکه دیتا سنتر فرصت : نام پروژه
1393 : تاریخ
بانک ملت : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

اجرای شبکه دیتا سنتر بحران : نام پروژه
1391 : تاریخ
بانک ملت : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

اجرای شبکه دیتا سنتر ولیعصر : نام پروژه
1392 : تاریخ
بانک ملت : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تامین تجهیزات شبکه کامپیوتری برج جام ملت : نام پروژه
1393 : تاریخ
شرکت پی ریز بنیان مرصوص بهساز : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژهشرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

همکاری با نحوه همکاری
بانک ملت پیاده سازی شبکه های کامپیوتری
دادگستری کل استان تهران مشاوره و نظارت
صندوق تعاون کشور مشاوره و نظارت
شرکت صنایع اشنایدر الکتریک ایران مشاوره، طراحی و پیاده سازی
شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشاوره، طراحی و پیاده سازی
شرکت مهندسین مشاور تدبیر صنعت مشاوره، طراحی و پیاده سازی
بانک پارسیان تامین تجهیزات، طراحی و پیاده سازی
شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی تامین تجهیزات، طراحی و پیاده سازی
شرکت واسپاری ملت تامین تجهیزات، طراحی و پیاده سازی
شرکت تدبیرگران بهساز ملت تامین تجهیزات، طراحی و پیاده سازی
شرکت جهان بهساز مفرح تامین تجهیزات، طراحی و پیاده سازی
اتحادیه صنف فروشندگان آهن آلات تهران تامین تجهیزات، طراحی و پیاده سازی
شرکت صنایع مس شهید باهنر تامین تجهیزات شبکه تری ام 3M
شرکت سامسونگ گلف تامین تجهیزات، طراحی و پیاده سازی
شرکت ساختمان سازان صنعت آفرین تامین تجهیزات تری ام 3M
منطقه هفت عملیات انتقال گاز فروش تجهیزات فلوک صنعتی
منطقه 2 عملیات انتقال گاز فروش تجهیزات فلوک صنعتی
پتروشیمی مهاباد فروش تجهیزات فلوک صنعتی
شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب فروش تجهیزات فلوک صنعتی
شرکت فولاد کویر فروش تجهیزات فلوک صنعتی
شرکت گهرروش سیرجان فروش تجهیزات فلوک صنعتی
شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی آموزش و خدمات پس از فروش تجهیزات فلوک صنعتی
شرکت خدمات مهندسی بهسامان ملت فروش تجهیزات فلوک صنعتی ، فروش تجهیزات شبکه تری ام 3M


عضویت در تشکل ها, اتحادیه ها, انجمن ها و صنوف

عنوان
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
شورای عالی انفورماتیک کشور
اتاق بازرگانی تهران
اتاق بازرگانی ایران و امارات


پشتیبانان پروژه