مشروح خبر


تقدیر از شرکت پیک فرزانه پویان در گروه شرکت های برتردانش بنیان در پارک علم و فن آوری فارس
در گردهمایی که به مناسبت دید و بازدید رسمی سال نو بین اعضای پارک علم و فناوری فارس و با هدف تبیین اهداف این پارک در راستای تحقق شعار سال 1395، اقتصادمقاومتی اقدام و عمل، در تاریخ 1395/01/18 در سالن اجلاس بین المللی پارک علم و فناوری فارس و با حضور ریاست محترم پارک فارس، جناب آقای فرید مُر، هیات رئیسه و مدیران ارشد و کارشناسان ارشد و شرکت های مستقر در پارک فارس، برگزار گردید، از شرکت پیک فرزانه پویان و مدیران این شرکت، سرکار خانم مهندس فرزانه دانشمند(رئیس هیئت مدیره) و جناب آقای مهندس ساسان عباسی (مدیر عامل)، به دلیل انجام فعالیت های نوآورانه و به عنوان یکی از شرکت های برتر دانش بنیان فعال و امتیاز آور پارک علم و فن آوری فارس در عرصه ملی، تقدیر به عمل آمد. ضمناً در این گردهمایی، برنامه راهبردی پارک علم و فناوری فارس در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی به صورت اجمالی توسط جناب دکتر نصیری، معاون محترم فناوری و نوآوری پارک فارس، ارایه گردید و نیز مسئولیت شرکت ها، خصوصاً شرکت های رشد یافته و اصطلاحاً پارکی تاکید گردید. طی جلسه ای که ضمن این گردهمایی بین مدیران شرکت پویان با جناب دکتر مر و جناب دکتر نصری برگزار گردید، مدیران این شرکت به تبیین اهداف شرکت پویان در سال 1395 پرداختند و مقرر گردید، این شرکت به عنوان یکی از شرکت های برتر پارک، از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، تجارب ارزشمند و چالش های محیط کسب و کار را به شرکت های در حال رشد و نیز تازه استقرار یافته، انتقال دهد. ضمناً مقرر شد در برگزاری مراسم و برنامه های افتتاح محصولات و خدمات جدید شرکت پویان در سال 1395، طی هماهنگی و همکاری موثر با بخش های مختلف اداری و مدیریتی پارک فارس، هم افزایی ایجاد گردد و شرکت پویان در سطح استان نمود و تصویر سازی مطلوب تری را از فعالیت های ارزشمندی که انجام می دهد، ارایه نماید.

لیست خبر ها
پشتیبانان پروژه