خدمات و محصولات

گزارش ساز : نام محصول
گزارش ساز : نام تجاری
سیستم گزارش ساز سیستمی است تحت وب که جهت طراحی , نمایش و چاپ گزارش های ساده و پیچیده تهیه شده است و با فراهم آوردن امکانات ذخیره سازی و بازیابی گزارش ها و فرمتهای طراحی مختلف , تهیه گزارش ها را که تقریبا در تمامی سازمانها و ارگانهای خصوصی و دولتی امری ضروری و حیاتی است سهولت می بخشد . گزارش ساز این ابزار قدرتمند در زمینه گزارش گیری با امکان اتصال به انواع پایگاه داده چون Oracle و SQL Server مشاوری مطمئن برای تیم مدیریت در خصوص امر اتخاذ تصمیم های مدیریتی می باشد . مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصولپشتیبانان پروژه