خدمات و محصولات

بلیط : نام محصول
مهرورزان : نام تجاری
امکاناتی چون همرا با اب سرد کن تلوزیون همرا با بهترین فیلم های سینمایی خدمات نوشیدنی و خراکی همرا بهترین صندلی راحتی مشخصات :
با امکانات بلیط به تمام شهر ها(تهران _اصفهان _شیراز _اهواز _....)همرا می باشد. سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصولپشتیبانان پروژه