خدمات و محصولات

نرم افزار مانیتورینگ شبکه ایرانی : نام محصول
شبکه نما : نام تجاری
نرم افزار بومی- مانیتورینگ مرکز داده- سرویس- سرور- پایگاه داده- SLA - تیکتینگ مشخصات :
شبکه گستر کایر ارائه دهنده نرم افزار مانیتورینگ شبکه و مرکز داده
ارائه دهنده راهکارهای مانیتورینگ سرور- مانیتورینگ پهنای باند- مانیتورینگ سوئیچ و روتر- مانیتورینگ شرایط محیطی- مانیتورینگ دما و رطوبت- مانیتورینگ مجازی سازی- مانیتورینگ سرویس - مانیتورینگ پایگاه داده و امکانات تیکتینگ - SLA می باشد.
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصولپشتیبانان پروژه