افراد و مسئولیت ها

ارایه نرم افزارهای آموزشی و کمک آموزشی، ساخت مجموعه های مالتی مدیا، سی دی های تبلیغاتی، قفل گذاری سی دی، راه اندازی شبکه و تأمین امنیت شبکه : نام مسئول
: سمت فعلی
: آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصاتپشتیبانان پروژه