مشخصات مسئولین


نام مسئول : مهدی صیادمنش
سمت فعلی : مدیر خدمات تصویربرداری
آدرس ایمیل : sayyadmanesh@alphaafzaar.com
آدرس وبسایت :
رزومه کاری :
   
بازگشت  پشتیبانان پروژه