مشخصات مسئولین


نام مسئول : محمد رضا صمدی
سمت فعلی : مدیر فروش و توسعه بازار
آدرس ایمیل : samadi@alphaafzaar.com
آدرس وبسایت :
رزومه کاری :
   
بازگشت  پشتیبانان پروژه