مشخصات مسئولین


نام مسئول : مهندس مهدی کاظمی
سمت فعلی : رییس هیئت مدیره
آدرس ایمیل : kazemi@imenmoj.com
آدرس وبسایت :
رزومه کاری :
   
بازگشت  پشتیبانان پروژه