مشخصات مسئولین


نام مسئول : ارایه نرم افزارهای آموزشی و کمک آموزشی، ساخت مجموعه های مالتی مدیا، سی دی های تبلیغاتی، قفل گذاری سی دی، راه اندازی شبکه و تأمین امنیت شبکه
سمت فعلی :
آدرس ایمیل :
آدرس وبسایت :
رزومه کاری :
   
بازگشت  پشتیبانان پروژه