مشخصات عمومی


نام شرکت :

نادی مهرگان

نام مدیرعامل : مهدی بشارت لو
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک :
آخرین بروزرسانی : ۱۳۸۶/۹/۸


شرح مختصر فعالیت ها


خدمات شبکه


محل فعالیت

: عنوان محل
021-77632434 : تلفن
021-77606440 : فکس
تهران، ابتدای خیابان خواجه نصیر، میدان سپاه، ساختمان 262، طبقه 5، واحد 11


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه