مشخصات عمومی


نام شرکت :

نگین نمانگار

نام مدیرعامل : علی سلیمانی
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : info@3nco.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۸۶/۹/۸


شرح مختصر فعالیت ها


شبکه کامپیوتر


محل فعالیت

: عنوان محل
021-88438979 : تلفن
021-88452702 : فکس
تهران، خیابان مطهری، نبش خیابان ترکمنستان، پلاک 29، واحد 5


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه