مشخصات عمومی


نام شرکت :

گسترش فناوری ارتباطات پارس صنعت

نام مدیرعامل : مهرداد خادمی
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : info@ps.co.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۸۶/۹/۸


شرح مختصر فعالیت ها


طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری


محل فعالیت

: عنوان محل
021-88529114-7 : تلفن
021-88769475 : فکس
تهران، خیابان خرمشهر، خیابان عشقیار، کوچه دوم، پلاک 28، واحد یک


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه