مشخصات عمومی


نام شرکت :

هادی پردازش ایران

نام مدیرعامل : حسن رشیدی
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک :
آخرین بروزرسانی : ۱۳۸۶/۷/۷


شرح مختصر فعالیت ها


کامپیوتر (سخت افزار و شبکه)


محل فعالیت

: عنوان محل
021-88840079-80 : تلفن
021-88840078 : فکس
تهران، خیابان ایرانشهر، روبروی دفتر پست، ساختمان 24، طبقه3، واحد6


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه