مشخصات عمومی


نام شرکت :

پویندگان ارتباط امید

نام مدیرعامل : علی پیری
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک :
آخرین بروزرسانی : ۱۳۸۶/۷/۷


شرح مختصر فعالیت ها


نگهداری شبکه و کابل کشی


محل فعالیت

: عنوان محل
021-55894040 : تلفن
021-55894040 : فکس
تهران، خزانه بخارایی، علی آباد جنوبی، بلواره دستواره، کوچه بایندریان، پلاک45


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه