مشخصات عمومی


نام شرکت :

مهندسی نرم افزار رایورز

نام مدیرعامل : پرویز رحمتی
تلفن : 021-84363000
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021-88711504
وبسایت :
پست الکترونیک : info@rayvarz.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۴


شرح مختصر فعالیت ها


تولید نرم افزارهای مالی و اداری.


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021-84363000 : تلفن
021-88711504 : فکس
تهران، خیابان وزرا، خیابان 18، پلاک30


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه