مشخصات عمومی


نام شرکت :

شبکه رسانه تهران

نام مدیرعامل : فرهاد حق شناس
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : info@shabakerasaneh.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۸۶/۷/۷


شرح مختصر فعالیت ها


تهیه و تولید تجهیزات شبکه


محل فعالیت

: عنوان محل
021- 22229600 : تلفن
021- 22228216 : فکس
تهران، میرداماد، میدان محسنی، ابتدای خیابان شاه نظری، پلاک 49، طبقه دوم، واحد 5


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه