مشخصات عمومی


نام شرکت :

مهندسی شتاب سامان پیوند

نام مدیرعامل : همدین یاران
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : info@shetabsaman.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۱/۸/۱۰


شرح مختصر فعالیت ها


طراحی و ساخت بورد های پردازش سیگنال و FPGA و سامانه های مخابراتی و کامپیوتری


محل فعالیت

: عنوان محل
021- 66040886 : تلفن
021- 66043258 : فکس
تهران ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان قاسمی کوچه تیموری بن بست شهرام پلاک 1 طبقه اول


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه