مشخصات عمومی


نام شرکت :

سازمان خدمات کامپیوتری شهرداری تهران

نام مدیرعامل : علی اصغر قائمی
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : info@tmictco.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۸۶/۴/۲۵


شرح مختصر فعالیت ها


طراحی، مشاوره، تهیه و تامین سخت افزار و نرم افزار و شبکه مربوط به سازمانها و مناطق و شهرداری تهران


محل فعالیت

: عنوان محل
021-88897877 : تلفن
021-88800863 : فکس
تهران، خیابان حافظ شمالی، تقاطع زرتشت غربی


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه