مشخصات عمومی


نام شرکت :

دفتر خدمات ارتباطی کد 51627

نام مدیرعامل : عباس حاجی امینی
تلفن : 0221-5238272
بهترین ساعات تماس :
فکس : 0221-5238272
وبسایت :
پست الکترونیک :
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۵


شرح مختصر فعالیت ها


ارائه خدمات ارتباطی با مجوز رسمی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0221-5238272 : تلفن
0221-5238272 : فکس
دماوند،گیلاوند، پایین تر از پمپ بنزین


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه