مشخصات عمومی


نام شرکت :

راد سامانه

نام مدیرعامل : مسعود هفت برادران
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : info@radsamaneh.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۸۶/۴/۴


شرح مختصر فعالیت ها


مهندسی سیستمها و مدیریت


محل فعالیت

: عنوان محل
021-88764269 : تلفن
021-88741187 : فکس
تهران، خیابان خرمشهر، خیابان عشقیار، کوچه 4، پلاک4


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه