مشخصات عمومی


نام شرکت :

توسعه صنعتگران فارس

نام مدیرعامل : مسعود راثی
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : info@fidc.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۸۷/۲/۵


شرح مختصر فعالیت ها


انجام تحقیقات پایه، کاربردی و پژوهش های صنعتی، دریافت و انتقال دانش فنی داخلی و خارجی، تهیه، خرید، ابداع، تولید،طراحی سیستم و شبکه، ارتقاء و بهبود کیفیت و فروش خدمات،محصولات، تجهیزات و دستگاههای الکترونیکی . مخابراتی و اطلاع رسانی سخت افزاری و نرم افزاری، اپراتوری و فعالیت های جانبی مورد نیاز برای رسیدن به اهداف مربوط به صنایع برق و الکترونیک و مخابرات و فناوری اطلاعات و ارتباط داده ها


محل فعالیت

: عنوان محل
0711-6318816-18 : تلفن
0711-6306322 : فکس
شیراز، بلوار شهید رجائی( فرهنگ شهر)، ایستگاه 14، روبروی بانک ملت، پلاک18


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه