مشخصات عمومی


نام شرکت :

نیما دان

نام مدیرعامل : پرویز ایروانی منش
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : nimadan.co@gmail.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۸۶/۴/۴


شرح مختصر فعالیت ها


اجرای پروژه های مخابراتی، خطوط فیبر نوری و شبکه


محل فعالیت

: عنوان محل
021-88830145-6 : تلفن
021-88830145 : فکس
تهران، خیابان سمیه، جنب برج سپهر، ساختمان خاقانی، شماره39و ورودی شرقی، طبقه3، واحد19


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه