مشخصات عمومی


نام شرکت :

دفتر خدمات ارتباطی کد51822

نام مدیرعامل : معصومه یونسی فرزان
تلفن : 0292-2230001
بهترین ساعات تماس :
فکس : 0292-2230002
وبسایت :
پست الکترونیک :
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۳


شرح مختصر فعالیت ها


ارائه خدمات ارتباطی با مجوز رسمی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0292-2230001 : تلفن
0292-2230002 : فکس
پیشوا، خیابان شریعتی، جنب بانک کشاورزی


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه