مشخصات عمومی


نام شرکت :

پیشتازان عصر داده ها

نام مدیرعامل : سعید صفی لیان
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : info@asredadeha.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۸۶/۴/۱۹


شرح مختصر فعالیت ها


شبکه های کامپیوتری ، شبکه های محلی و گسترده، امنیت شبکه ، مرکزداده، تلفن تحت شبکه، مرکز تماس تحت شبکه، آموزش شبکه، ارائه تجهیزات شبکه LAN - WAN - Network Security - VoIP and IP Telephony - Data Center - IP Call Center - Cisco Training - Network Active and Passive Devices: Cisco-HP-Nexans-Legrand


محل فعالیت

: عنوان محل
021-66939611 : تلفن
021-66920891 : فکس
تهران، میدان توحید، خیابان گلبار ، خیابان اسکندری شمالی، پلاک45 ، واحد7


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه