مشخصات عمومی


نام شرکت :

خدمات کامپیوتری مدد باختر

نام مدیرعامل : محمد رضا رجبی
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : info@madad-bakhtar.net
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۲/۶/۲۴


شرح مختصر فعالیت ها


ارائه خدمات کامپیوتری مشتمل بر : انجام محاسبات ، صدور صورتحساب ، گزارش گیری ، نگهداری اطلاعات مشترکین صنعت برق در سه استان مرکزی ، همدان و لرستان . طراحی ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی از انواع شبکه های کامپیوتری . مشاوره در زمینه طراحی و اجرای بسترهای مخابراتی مناسب جهت ارتباطات wan.


محل فعالیت

: عنوان محل
0861-4132213 : تلفن
0861-4130612 : فکس
اراک، جاده کمربندی ، جنب پل راه آهن ، مجتمع برق باختر


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه