مشخصات عمومی


نام شرکت :

خدمات انفورماتیک

نام مدیرعامل : نجفی
تلفن : 021-27370
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021-22221022
وبسایت : www.isc.co.ir
پست الکترونیک : info@isc.iranet.net
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۴


شرح مختصر فعالیت ها


ارائه و پشتیبانی سخت افزار Main Frame ، تولید و ارائه رایانه‌های غیر Main Frame ، تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی ، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری ، ارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای خارجی(SE) سیستم‌ها، شبکه داده ها ، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی، خدمات پشتیبانی ، آموزش و پژوهش‌، سیستم های ویژه


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021-27370 : تلفن
021-22221022 : فکس
تهران، خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، خیابان مددکاران، تقاطع خواجوی، شماره 6 ساختمان مرجان


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه