مشخصات عمومی


نام شرکت :

سامانه گستر وارا

نام مدیرعامل : محمد علی عباسی
تلفن : 021-88813515
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021-88301183
وبسایت : www.vara.ir
پست الکترونیک : info@vara.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۲/۶/۲۴


شرح مختصر فعالیت ها


تهیه طرح های تجاری(BP) ، مهندسی مجدد فرایندهای کاری(BPR) ، تدوین طرح های جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT Master Plan) ، مشاوره ، نظارت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیریت طرح های فناوری اطلاعات و ارتباطات ) ، انجام پروژ ه های تحقیقاتی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (تجارت آموزش و دولت الکترونیکی) ، تهیه پیشنهاد ارجاع کار(RFP) ، طراحی و پیاده سازی نرم افزار، عرضه بسته های نرم افزاری (اتوماسیون ، اداری ، مالی ، تخصصی) ، طراحی شبکه های کامپیوتری(LAN,WAN) طراحی مراکز داده.


محل فعالیت

: عنوان محل
021-88813515 : تلفن
021-88301183 : فکس
تهران ،خیابان مطهری ، خیابان اورامان ، کوچه زاهدان ، پلاک33


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه