مشخصات عمومی


نام شرکت :

پارسا رسانه آبادان

نام مدیرعامل : جاسمی
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : parsarasanehabadan@gmail.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۸۷/۱/۲۱


شرح مختصر فعالیت ها


ارائه خدمات گسترده اینترنت، طراحی و راه اندازی شبکه، پشتیبانی و نگهداری شبکه، انجام پروژه های مخابراتی، بی سیم، خدمات فیبر نوری، مجری طرح های شبکه ای بانک ها، واحدها و ادارات دولتی


محل فعالیت

: عنوان محل
0631-2220055 : تلفن
0631-2220013 : فکس
آبادان، خیابان زند، پلاک 55


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه