مشخصات عمومی


نام شرکت :

دفتر خدمات ارتباطی کد 52172

نام مدیرعامل : فاروق رستم زاده
تلفن : 0426-3341334
بهترین ساعات تماس :
فکس : 0426-3339559
وبسایت :
پست الکترونیک : pakan-ahar@yahoo.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۵


شرح مختصر فعالیت ها


کلیه خدمات پست، مخابرات، موبایل، ایرانسل، پست بانک


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0426-3341334 : تلفن
0426-3339559 : فکس
اهر، میدان دادگستری، روبروی دبستان مرادخواه


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه