مشخصات عمومی


نام شرکت :

پایشگران مدیریت طرح

نام مدیرعامل : حمزه فتحی
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : info@payeshgaran.org
آخرین بروزرسانی : ۱۳۸۷/۵/۲۹


شرح مختصر فعالیت ها


سیستم جامع پخش و فروش، سیستم گزارش ساز پویای تحت وب، سیستم مدیریت مشتریان ، سیستم مدیریت اموال IT، سیستم گردشکار، سیستم پاسخ گویای تلفنی، خدمات: تهیه سیستم های سفارش مشتری، آموزش تکنولوژی اطلاعات مبتنی بر J2EE تهیه سیستم های جامع برنامه ریزی منابع سازمانی، برنامه ریزی استراتژیک، پشتیبانی، تهیه سیستم های بتنی بر دستگاه ضمن نظارت و کنترل پروژه، تهیه سیستم های خاص بیمه، پرتال سازمانی همگی مبتنی بر تکنولوژی J2EE


محل فعالیت

: عنوان محل
021-88736268, 88755856 : تلفن
021-88755856 : فکس
تهران، خیابان شهید عراقی، خیابان ملکی نسب، یاس 2، پلاک 5، واحد سوم غربی


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه