مشخصات عمومی


نام شرکت :

زر کابل کرمان

نام مدیرعامل : محمد علی عرب نژاد
تلفن : 0343-3211148, 3240347
بهترین ساعات تماس :
فکس : 0343-3240346
وبسایت : www.zarcable.com
پست الکترونیک : info@zarcable.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


شرح مختصر فعالیت ها


سیمهای قابل انعطاف، سیمهای مفتول، سیمهای هوایی سخت (آنیلد شده) و نرم (آنیلد نشده)، کابلهای مفتول، کابلهای قدرت قابل انعطاف، کابلهای یک رشته با عایق و روکش، کابلهای قابل انعطاف کنترل شیلددار (اسکرین)، کابلهای قدرت چند رشته با عایق و روکش PVC و نوار آرمورینگ، کابلهای کواکسیال (RG و ST سری)، کاب


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0343-3211148, 3240347 : تلفن
0343-3240346 : فکس
کرمان، شهرک صنعتی، خ سنبل


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه