مشخصات عمومی


نام شرکت :

فناوری اطلاعات و ارتباطات توسا

نام مدیرعامل : مریم رحیم زاده
تلفن : 0584-2232469
بهترین ساعات تماس :
فکس : 0584-2232469
وبسایت : www.tosa.ir
پست الکترونیک : info@tosa.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۹


شرح مختصر فعالیت ها


طراحی راهکارهای یکپارچه فناوری اطلاعات


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0584-2232469 : تلفن
0584-2232469 : فکس
خراسان شمالی، بجنورد، میدان شهید، کوچه گرایلی، ساختمان شماره 662 ، طبقه سوم


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه