مشخصات عمومی


نام شرکت :

سامانه پیامک یزد - نخستین سامانه پیامک ویژه استان یزد

نام مدیرعامل : فاطمه حق جو
تلفن : 0351-7266606
بهترین ساعات تماس :
فکس : 0351-7241497
وبسایت : www.yazd.namadsms.com
پست الکترونیک : parsian@usa.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۵/۳/۱۰


شرح مختصر فعالیت ها


ارسال پیامک، فروش سامانه پیامک


محل فعالیت

: عنوان محل
0351-7266606 : تلفن
0351-7241497 : فکس
یزد، میدان شهید باهنر


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه