مشخصات عمومی


نام شرکت :

توسعه ارتباطات نوین آتی

نام مدیرعامل : علی اصغر نصری
تلفن : 0861- 2243739
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : fdmc-co.blogfa.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۵


شرح مختصر فعالیت ها


شبکه ، ارتباطات رادیویی ،دوربین های مداربسته


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0861- 2243739 : تلفن
fdmc.co@gmail.com : فکس
شبکه ، ارتباطات رادیویی ، دوربین های مداربسته


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه